Kia takatū

He mahi māmā ka taea e koe hei whakarite kua takatū koutou ko tō whānau kia puta atu.